چراغ ایستاده خورشی باغی – یاغچه
چراغ دفنی خورشیدی مناسب راه روها-پیاده روها
درپوش بتنی روی دیوار مجهز به چراغ خورشیدی
دیوارکوب خورشیدی
دیوارکوب خورشیدی طرح دوربین مدار بسته- دزدگیر
نورپردازی خورشیدی محوطه – حیاط (خونه باغ – ویلا)
برق خورشیدی مخصوص خونه باغ و ویلا
ون کمپر های خورشیدی – آفرودسواران
چراغ های خیابانی خورشیدی